Organizační výbor

prof. Jan Preisler, Ph.D. (předseda), Ústav chemie PřF MU / Středoevropský technologický institut MU, Brno

Mgr. Iva Benešová, Ph.D., Ústav chemie PřF MU, Brno

Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D., Ústav chemie PřF MU, Brno

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr., Národní centrum pro výzkum biomolekul PřF MU / Středoevropský technologický institut MU, Brno

 

Vědecký výbor

prof. Jan Preisler, Ph.D. (předseda), Ústav chemie PřF MU, Brno

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Katedra analytické chemie FChT UPCE, Pardubice

doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Ústav chemie a technologie životního prostředí FCh VUT,  Brno

doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., Katedra analytické chemie FaF UK,  Hradec Králové

Mgr. Miroslav Polášek, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha

 

Odborný program

prof. Jan Preisler, Ph.D., Ústav chemie PřF MU, Brno

Kotlářská 2, 611 37 Brno

Email: preisler(at)chemi.muni.cz

Tel.: +420 5 4949 6629

 

Organizační záležitosti

Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D., Ústav chemie PřF MU, Brno

Kotlářská 2, 611 37 Brno

Email: bittova(at)sci.muni.cz

Tel.: +420 5 4949 6454

 

Dotazy k fakturaci

Tomáš Vašina - email: fakturace(at)spektroskopie.cz

 

www.spektroskopie.cz

 

 Generální partneři

 

     

    

      

     

 

      

 

              Hlavní partneři  
            
 

                                        Partneři       

            

 

     

16. Škola hmotnostní spektrometrie

je pořádána ve spolupráci s Ústavem chemie PřF MU

a je podporována z interního rozvojového projektu

Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity