Program 16. Školy MS

Informace pro účastníky

 

Odborný program bude zahrnovat následující témata:

  • Stručné základy hmotnostní spektrometrie
  • Spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami
  • Hmotnostní spektrometrie malých molekul, aplikace hmotnostní spektrometrie v chemii klinické, environmentální aj.
  • Hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením
  • Zobrazovací hmotnostní spektrometrie
  • Iontová mobilita
  • Zpracování a interpretace dat
  • Kvantifikace v hmotnostní spektrometrii

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2015

Na 16. Škole hmotnostní spektrometrie bude vyhlášen vítěz  Ceny Vladimíra Hanuše za rok 2015. Soutěž je každoročně pořádána Spektroskopickou společností Jana Marka Marci. Sponzorem letošního ročníku jsou společnosti AMEDIS a SCIEX. Více informací o soutěži lze nalézt na stránkách společnosti www.spektroskopie.cz.

 

Předchozí ročníky Školy hmotnostní spektrometrie

15. Škola hmotnostní spektrometrie

14. Škola hmotnostní spektrometrie

13. Škola hmotnostní spektrometrie

Další ročníky

 

 Generální partneři

 

     

    

      

     

 

      

 

              Hlavní partneři  
            
 

                                        Partneři       

            

 

     

16. Škola hmotnostní spektrometrie

je pořádána ve spolupráci s Ústavem chemie PřF MU

a je podporována z interního rozvojového projektu

Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity